หจก.สินทรัพย์นคร ลิสซิ่ง


ที่อยู่: 279 ม.1 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
เบอร์โทร: 053-166819 ,086-6599034 ,084-5008931, Fax 053166819
อีเมล : tinny_poy@hotmail.com
LINE : 0866599034
Facebook : สินทรัพย์ นคร